DARE TO SAY YES!

Kết quả thi thử IELTS ngày 10/5/2015

Chúc mừng bạn đã hoàn thành phần thi IELTS tại Anh ngữ BBC. BBC gửi tới bạn phần điểm bạn đã đạt được trong đợt thi IELTS tại BBC. Mọi ý kiến vui lòng liên hệ tư vấn Ms. Ánh - 0972.952.083

Chúc bạn đạt điểm cao trong kỳ thi thật sắp tới!

ORDER NAME LISTENING READING WRITING SPEAKING
1 Nguyen Thi Thanh Nhung 4.0 (11/40) 5.5 (2/40) 5.0  
2 Dang Quang Huy 4.5 (14/40) 5.5 (20/40) 5.0  
3 Dinh Thi Thanh Hoa 5.5 (21/40) 7.0 (32/40) 5.0  
4 Vu Thi Thuong 3.0 (7/40) 5.5 (21/40) 5.5  
5 Nguyen Phuong Linh 5.0 (16/40) 6.5 (28/40) 6.0 6.0
6 Nguyen Thi Phuong 5.0 (17/40) 6.0 (23/40) 4.5 5.5-6.0
7 Nguyen Phuong Thuy 5.5 (19/40) 6.0 (23/40) 5.0  
8 Truong Thi Hang 2.5 (4/40) 5.5 (22/40) 3.5  
9 Pham Danh Tue 4.5 (13/40) 5.0 (16/40) 5.0  
10 Nguyen Duc Tuan 4.0 (11/40) 6.0 (24/40) 5.5 6.0-6.5
11 Nguyen Van Quy 4.5 (15/40) 6.5 (27/40) 5.0  
12 Nguyen Ngoc Anh 2.5 (5/40) 5.5 (21/40) 4.0  
13 Nguyen Thi Thanh Van 3.0 (7/40) 6.0 (23/40) 5.0  
14 Chu Thi Hang Sam 4.0 (12/40) 5.0 (15/40) 4.5 5.5
15 Nguyen Thi Thao 4.5 (15/40) 5.0 (17/40) 5.0 5.5 -6.0
16 Dang Thi Phuong 4.0 (11/40) 5.