DREAM BIG

Grammar And Vocabulary for Cambridge Advanced And Proficiency

Description:
Designed for all advanced students. Fully updated in line with the enw CPE exam, this New Edition provides thorough coverage of the structures and vocabulary essential for CAE and CPE exam success.
Detailed grammar content. Clear presentation, an index of structures and a wealth of examples based on the Longman Corpus.
Special focus on vocabulary. Revised vocabulary sections based on user feedback concentrate on words and phrases that are useful in all papers of the exams.
Lots of opportunity to practise. A wide variety of exercises provide graded practice to confirm understanding and prepare for the CAE and proficiency exams, particularly Paper 3.
Continuous testing in exam format. A diagnostic test for each unit and exam practice sections to check progress.
A flexible approach. Can be used in many different ways; clear cross-references point you in the direction of related grammar or vocabulary areas.

 

Giới thiệu

Được thiết kế cho tất cả học sinh tiên tiến. Cập nhật đầy đủ phù hợp với các kỳ thi CPE ENW, bản này cung cấp toàn diện của các cấu trúc và từ vựng cần thiết cho sự thành công kỳ thi CAE, CPE.
Chi tiết nội dung ngữ pháp. Trình bày rõ ràng, một chỉ số của cấu trúc và vô số các ví dụ dựa trên Corpus Longman.
Đặc biệt tập trung vào từ vựng. Phần từ vựng được sửa đổi dựa trên phản hồi của người sử dụng tập trung vào các từ và cụm từ rất hữu ích trong tất cả các giấy tờ của các kỳ thi.
Rất nhiều cơ hội để thực hành. Một loạt các bài tập thực hành phân loại để xác nhận sự hiểu biết và chuẩn bị cho các kỳ thi CAE và trình độ, đặc biệt là giấy

ielts,toeic,luyen thi ielts,hoc tieng anh,hoc tieng anh online

Bài liên quan

Bản quyền thuộc về BBC English - Website đang chạy thử nghiệm và chờ cấp phép của BVH - BTTT