Áp dụng Câu bị động (Passive Voice) vào IELTS Writing – tại sao không?

Là một người học Tiếng Anh, bạn không thể nào bỏ qua kiến thức về Câu bị động, một phần kiến thức quan trọng, có nhiều ứng dụng trong thực tế mà cũng không kém phần thú vị. Đặc biệt, với các sĩ tử kỳ thi IELTS thì ứng dụng câu bị động vào phần thi IELTS là một điểm cộng vô cùng lớn cho tiêu chí Grammatical range and accuracy.

Áp dụng Câu bị động (Passive Voice) vào IELTS Writing - tại sao không?

Ứng dụng câu bị động vào bài thi IELTS Writing Task 1

Công dụng của Câu bị động trong IELTS Writing Task 1

 • Tăng tính khách quan: Việc sử dụng câu bị động giúp điều hướng người đọc tập trung vào quá trình hay hành động hơn thay vì chủ thể thực hiện. Chính điều này giúp giúp duy trì giọng điệu khách quan xuyên suốt bài viết
 • Trình bày dữ liệu rõ ràng: Tương tự như trong việc tăng tính khách quan, đối với Writing Task 1 là bài viết mô tả số liệu thì việc trình bày
 • Tăng sự đa dạng trong cấu trúc câu: Bên cạnh sử dụng các câu chủ động thông thường, việc thêm vào hoặc thay đổi cấu trúc câu về thể bị động sẽ cho thấy sự linh hoạt và khả năng sử dụng cấu trúc câu đa dạng của thí sinh
 • Tránh lặp lại câu/cụm từ: Câu bị động là một cách hữu ích để các thí sinh “paraphrase” (thay đổi cách diễn đạt) các câu hoặc cụm từ đã được cho trong đề bài hoặc đã xuất hiện trong bài viết. Từ đó, giúp bài viết trở nên mạch lạc mà vẫn không bị nhàm chán.

Cách dùng Câu bị động trong bài thi IELTS Writing Task 1

Trong các dạng bài IELTS Writing Task 1, câu bị động thường được ứng dụng nhiều nhất trong dạng bài Map (Bản đồ) diễn tả sự thay đổi và phát triển trong một khoảng thời gian của một địa điểm và dạng bài Quy trình (Process) để diễn tả một quá trình sản xuất sản phẩm.

Cách dùng Câu bị động trong bài thi IELTS Writing Task 1

 • Dạng Map: câu bị động được sử dụng nhằm thay đổi cấu trúc câu khi phải liên tiếp mô tả sự thay đổi của các kiến trúc như tòa nhà, vườn cây, …giúp bài viết đa dạng và bớt khô khan. Câu bị động ở dạng bài này sẽ được sử dụng ở thì hiện tại đơn, quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành và tương lai đơn tùy theo khoảng thời gian cung cấp ở đề bài.
 • Dạng Process: câu bị động được sử dụng để mô tả quá trình các bán thành phẩm trong từng giai đoạn sản xuất được xử lý như thế nào, tập trung vào quá trình và tác động thay vì chủ thể. Thông thường, câu bị động ở dạng bài này chỉ sử dụng thì hiện tại đơn là chủ yếu.

Ngoài ra, câu bị động cũng được áp dụng trong nhiều dạng bài khác với cách dùng đa dạng từ mở bài cho đến thân bài.

Các cấu trúc Câu bị động thường dùng trong IELTS Writing Task 1

 • It is observed that/can be seen from the graph that + S + V + O.

Ví dụ: It can be seen from the graph that there is a gradual increase in visitor numbers from January to June, reaching a peak of approximately 10,000 visitors in July. (Có thể thấy từ biểu đồ rằng số lượng khách truy cập tăng dần từ tháng 1 đến tháng 6, đạt mức cao nhất khoảng 10.000 khách vào tháng 7.)

 • A rising/decreasing trend can be seen in the number of N.

Ví dụ: A rising trend can be seen in the number of international students studying in the United States. (Một xu hướng gia tăng có thể được nhìn thấy trong số lượng sinh viên quốc tế học tập tại Hoa Kỳ.)

 • The number of N is predicted/projected to + V + ……..

Ví dụ: The number of renewable energy sources is predicted to increase in the coming years. (Số lượng các nguồn năng lượng tái tạo được dự đoán sẽ tăng lên trong những năm tới.)

 • S + be + located/relocated/built + ……

Ví dụ: The factory was relocated to a new industrial zone. (Nhà máy đã được di dời đến một khu công nghiệp mới.)

 • S + be + created/manufactured/made + …..

Ví dụ: Renewable energy is being generated by wind turbines. (Năng lượng tái tạo đang được tạo ra bởi các tuabin gió.)

Ví dụ ứng dụng Câu bị động trong IELTS Writing Task 1

/Cambridge IELTS 13/

The two maps below show road access to a city hospital in 2007 and in 2010.

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Ví dụ ứng dụng Câu bị động trong IELTS Writing Task 1

/Bài viết mẫu từ IELTS Simon/

The maps illustrate some changes that were made to a city hospital’s transport infrastructure between the years 2007 and 2010.

It is noticeable that three main modifications were made to the hospital’s vehicle access. These involved the building of a new bus station, new roundabouts and new parking facilities.

Looking at the changes in more detail, we can see that in 2007 there were three bus stops on either side of Hospital Road. These were no longer present in 2010, and instead we see the addition of a bus station on the west side of Hospital Road. This bus station is accessed via two new roundabouts; the first roundabout is at the intersection of City Road and Hospital Road, while the second is at the other end of Hospital Road, at the junction with the hospital ring road.

The two maps also show that changes were made to public and staff parking areas. In 2007, staff and visitors used the same car park, which was situated to the east of Hospital Road and accessed via the ring road. However, by 2010 this original car park had become a designated area for staff parking only. A new car park, located on the east side of the ring road, provided parking for members of the public.

Ứng dụng câu bị động vào bài thi IELTS Writing Task 2

Công dụng của Câu bị động trong IELTS Writing Task 1

 • Tăng tính khách quan: Tương tự như trong Writing Task 1, ứng dụng câu bị động trong Writing Task 2 giúp tăng tính khách quan cho bài viết. Điều này đặc biệt quan trọng với kiểu bài Nghị luận như IELTS Writing Task 2
 • Tăng sự đa dạng trong cấu trúc câu
 • Tránh lặp lại câu/cụm từ

Ví dụ: It is believed that children should focus on sciences at school, while others think that children should spend time focusing on the arts.

Cách dùng câu bị động trong Writing Task 2

 • Dùng khi nhấn mạnh đối tượng chịu tác động

Ví dụ: Children should not be given too much homework by teachers.

 • Dùng khi chủ thể thực hiện hành động không rõ ràng/ không quan trọng/ không cần đề cập tới

Ví dụ: Educational activities should be added in children’s free time.

 • Khi muốn thể hiện quan điểm hoặc ý kiến chung của nhiều người

→ Sử dụng cấu trúc: It is believed/thought/said.. that

Ví dụ: It is believed that children should follow their parents’ guidance.

Ví dụ ứng dụng Câu bị động trong IELTS Writing Task 2

Đề bài: Some people believe that school children should not be given homework by their teachers, whereas others argue that homework plays an important role in the education of children. Discuss both of these views and give your own opinion.

Sample (IELTS Simon):

Peopleǯs opinions differ as to whether or not school children should be given homework. While there are some strong arguments against the setting of homework, I still believe that it is a necessary aspect of education.

There are several reasons why people might argue that homework is an unnecessary burden on children. Firstly, there is evidence to support the idea that homework does nothing to improve educational outcomes. Countries such as Finland, where school children are not given homework, regularly top international educational league tables and outperform nations where setting homework is the norm. Secondly, many parents would agree that the school day is already long enough, and leaves their children too tired to do further study when they return home. Finally, it is recognised that play time is just as beneficial as study time from the perspective of brain development.

In spite of the above arguments, I support the view that homework has an important role to play in the schooling of children. The main benefit of homework is that it encourages independent learning and problem solving, as children are challenged to work through tasks alone and at their own pace. In doing so, students must apply the knowledge that they have learnt in the classroom. For example, by doing mathematics exercises at home, students consolidate their understanding of the concepts taught by their teacher at school. In my view, it is important for children to develop an independent study habit because this prepares them to work alone as adults.

In conclusion, homework certainly has its drawbacks, but I believe that the benefits outweigh them in the long term.

Lời kết

Qua bài viết vừa rồi, không biết các sĩ tử của kỳ thi IELTS đã biết cách áp dụng câu bị động vào phần thi IELTS Writing của mình chưa nhỉ. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào, hãy liên hệ ENVIS để giải đáp ngay nhé!

Đăng ký khóa học

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn

Hotline: 0972.952.083


  Về chúng tôi

  ANH NGỮ ENVIS SCHOOL

   CS1: Tầng 5 toà nhà Vân Nam số 26 đường Láng, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

   CS2: Tầng 3, số 41-42 chợ Săn, Thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội

  0972952083

  [email protected]

  Chính sách chung

  • Chính sách bảo mật
  • Chính sách riêng tư
  • Điều khoản sử dụng