Thì Hiện tại tiếp diễn – Công thức, Cách dùng và Dấu hiệu nhận biết (The Present Continuous)

Thì Hiện tại tiếp diễn (The Present Continuous) là gì?

Thì Hiện tại tiếp diễn (The Present Continuous) là gì?

Hiện tại tiếp diễn là một trong 12 thì Tiếng Anh cơ bản được sử dụng để diễn tả những sự việc hoặc hành động xảy ra ngay tại thời điểm nói hoặc xung quanh thời điểm nói, sự việc và hành động đó vẫn chưa chấm dứt và vẫn tiếp tục diễn ra tính đến thời điểm hiện tại.

Ví dụ thì Hiện tại tiếp diễn:

 • I am writing an email for my friend in London.
 • We are watching the football match on VTV3.

Công thức Thì Hiện tại tiếp diễn

  Công thức Ví dụ
Dạng khẳng định S + am/ is/ are + V-ing I am reading Harry Potter now.

They are looking at the weird photo on the wall.

Dạng phủ định S + am/ is/ are + (not) + V-ing My brother isn’t doing homework right now.

We are not standing there.

Dạng nghi vấn Am/ is/ are + S + V-ing? Are you riding a bike?

Is she going to the grocery at the moment?

Dạng câu hỏi

(Wh – question)

Wh- Question + am/ is/ are + S + V-ing? What is she doing?

Who are they talking about?

Cách thêm đuôi ‘ing’ vào sau động từ

 • Với các từ có tận cùng là “e”, khi chuyển sang dạng ing thì sẽ bỏ đuôi “e” và thêm “ing” luôn.

VD: use → using; pose → posing; improve → improving; change → changing

 • Với các từ có tận cùng là “ee” khi chuyển sang dạng ing thì VẪN GIỮ NGUYÊN “ee” và thêm đuôi “ing”.

VD: see → seeing

 • Với động từ kết thúc bằng một phụ âm (trừ h, w, x, y), đi trước là một nguyên âm, ta gấp đôi phụ âm trước khi thêm ‘ing’.

VD: stop → stopping; run → running, begin → beginning; prefer → preferring

 • Với động từ có HAI âm tiết, tận cùng là MỘT PHỤ ÂM, trước là MỘT NGUYÊN ÂM, trọng âm rơi vào âm tiết thứ HAI → nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm ‘ing’.

VD: begin → beginning, prefer → preferring, permit → permitting.

Lưu ý: Nếu phụ âm kết thúc là “l” thì thường người Anh sẽ gấp đôi l còn người Mỹ thì không. (VD: Travel → Travelling (Anh – Anh), travel → Traveling (Anh – Mỹ), cả hai cách viết đều sử dụng được)

 • Động từ kết thúc là “ie” thì khi thêm “ing”, thay “ie” vào “y” rồi thêm “ing”. (lie – lying; die – dying)

Cách dùng thì Hiện tại tiếp diễn

Cách dùng Ví dụ
Diễn tả sự việc, hành động diễn ra tại thời điểm nói My mother is cooking dinner downstairs at the moment.
Diễn tả sự việc, hành động diễn ra xung quanh thời điểm nói, chưa chấm dứt và vẫn tiếp tục diễn ra tính đến thời điểm hiện tại I am seeking a new opportunity in my career path.
Diễn tả sự việc, hành động diễn ra trong tương lai gần, thường đã được lên kế hoạch sẵn, ít thay đổi I am flying to London tomorrow with my family.
Diễn tả sự phàn nàn về một hành động, sự việc lặp đi lặp lại My brother is always making noise at night.

Lưu ý: Không sử dụng động từ chỉ trạng thái (State verbs: want, like, love, understand, hate…) trong thì hiện tại tiếp diễn. Thay vào đó sử dụng thì hiện tại đơn. Ví dụ:

✔ I like to play football.

  I am liking to play football.

Dấu hiệu nhận biết thì Hiện tại tiếp diễn

Trạng từ chỉ thời gian now (bây giờ)

right now (ngay bây giờ)

at the moment (ngay lúc này)

at present (hiện tại)

It’s + giờ cụ thể + now

Động từ Look!/ Watch! (Nhìn kìa)

Listen! (Nghe này!)

Keep silent! (Hãy giữ im lặng!)

Watch out! = Look out! (Coi chừng!)

Các động từ không chia ở thì Hiện tại tiếp diễn

appear xuất hiện know biết remember nhớ
believe tin tưởng lack thiếu seem dường như
belong thuộc về like thích sound nghe như
contain chứa đựng love yêu suppose cho rằng
depend phụ thuộc mean có nghĩa là taste nếm
forget quên need cần understand hiểu
hate ghét prefer thích hơn want muốn
hope hy vọng realize nhận ra wish ước

Lời kết

Như vậy, ENVIS đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về thì Hiện tại tiếp diễn. Mong rằng ENVIS đã giúp các bạn nắm bắt và có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp này vào thực tế cũng như các bài thi và kiểm tra Tiếng Anh.

Đăng ký khóa học

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn

Hotline: 0972.952.083


  Về chúng tôi

  ANH NGỮ ENVIS SCHOOL

   CS1: Tầng 5 toà nhà Vân Nam số 26 đường Láng, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

   CS2: Tầng 3, số 41-42 chợ Săn, Thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội

  0972952083

  [email protected]

  Chính sách chung

  • Chính sách bảo mật
  • Chính sách riêng tư
  • Điều khoản sử dụng