Xét tuyển IELTS vào Học viện Ngân hàng

Năm 2023, Học viện Ngân hàng tiếp tục tuyển sinh theo nhiều phương thức, trong đó có phương thức xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế. Đây là phương thức tuyển sinh phù hợp với thí sinh có năng lực ngoại ngữ tốt, đặc biệt là chứng chỉ IELTS. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem các phương thức xét tuyển của Học viện Ngân hàng là gì? Xét tuyển IELTS như thế nào? Cùng với các thông tin liên quan khác nhé.

Xét tuyển IELTS vào Học viện Ngân hàng

Các phương thức xét tuyển Học viện Ngân hàng năm 2023

Học viện Ngân hàng là một trong những trường đại học hàng đầu Việt Nam đào tạo về lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Với bề dày lịch sử và uy tín lâu đời, Học viện luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều thí sinh.

Nguyên tắc xét tuyển: căn cứ vào điểm xét tuyển, xếp từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Xét tuyển thẳng

Học viện xét tuyển thẳng đối với các thí sinh thuộc diện được xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (dự kiến 25% tổng chỉ tiêu)

Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: Thí sinh có học lực Giỏi năm lớp 12 và có điểm trung bình cộng trong 03 năm học của từng môn học thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển đạt từ 8.0 trở lên.

Xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế (dự kiến 15% chỉ tiêu)

Trong đó phân bổ 70% chỉ tiêu trên cho các chương trình Chất lượng cao, chương trình Liên kết quốc tế và 30% chỉ tiêu cho các chương trình đào tạo còn lại.

Tiêu chí xét tuyển: dựa trên điểm chứng chỉ quốc tế của thí sinh.

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội (dự kiến 10% tổng chỉ tiêu)

Trong đó phân bổ 50% chỉ tiêu trên cho các chương trình Chất lượng cao và 50% chỉ tiêu cho các chương trình đào tạo còn lại.

Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: Thí sinh có học lực Giỏi năm lớp 12 và có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội đạt từ 85 điểm trở lên.

Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2023 (50% tổng chỉ tiêu)

Các chương trình đào tạo

STT Mã xét tuyển Tên chương trình đào tạo

Chỉ tiêu 2023

Tổ hợp xét tuyển

1 BANK01   Ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) 150 A00, A01, D01, D07
2 BANK02   Ngân hàng 300 A00, A01, D01, D07
3 BANK03   Ngân hàng số * 50 A00, A01, D01, D07
4 BANK04   Tài chính – Ngân hàng Sunderland, Anh quốc (cấp song bằng) 100 A00, A01, D01, D07
5 BANK05   Ngân hàng và Tài chính quốc tế (ĐH Coventry, Anh quốc cấp bằng) 30 A00, A01, D01, D07
6 FIN01   Tài chính (Chương trình Chất lượng cao) 250 A00, A01, D01, D07
7 FIN02   Tài chính 250 A00, A01, D01, D07
8 FIN03   Công nghệ tài chính * 50 A00, A01, D01, D07
9 ACT01   Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) 150 A00, A01, D01, D07
10 ACT02   Kế toán 270 A00, A01, D01, D07
11 ACT03   Kế toán Sunderland, Anh quốc (Cấp song bằng) 100 A00, A01, D01, D07
12 BUS01   Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) 150 A00, A01, D01, D07
13 BUS02   Quản trị kinh doanh 140 A00, A01, D01, D07
14 BUS03   Quản trị du lịch * 50 A00, A01, D01, D07
15 BUS04   Quản trị kinh doanh CityU, Hoa Kỳ (Cấp song bằng) 150 A00, A01, D01, D07
16 BUS05   Marketing số (ĐH Coventry, Anh quốc cấp bằng) 30 A00, A01, D01, D07
17 IB01   Kinh doanh quốc tế 250 A01, D01, D07, D09
18 IB02   Logistics và quản lý chuỗi cung ứng * 60 A01, D01, D07, D09
19 IB03   Kinh doanh quốc tế (ĐH Coventry, Anh quốc cấp bằng) 30 A00, A01, D01, D07
20 FL01   Ngôn ngữ Anh 150 A01, D01, D07, D09
21 LAW01   Luật kinh tế 80 A00, A01, D01, D07
22 LAW02   Luật kinh tế 140 C00, C03, D14, D15
23 ECON01   Kinh tế 150 A01, D01, D07, D09
24 MIS01   Hệ thống thông tin quản lý 120 A00, A01, D01, D07
25 IT01   Công nghệ thông tin 100 A00, A01, D01, D07

Xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2023 dựa trên chứng chỉ quốc tế

Học viện dự kiến dành 15% tổng chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển này

Tiêu chí xét tuyển và điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển

a) Tiêu chí xét tuyển: dựa trên điểm chứng chỉ quốc tế của thí sinh.

b) Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển:

Thí sinh có học lực Giỏi năm lớp 12 có một trong các chứng chỉ sau (chứng chỉ còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển):

+ Chứng chỉ SAT từ 1200 điểm trở lên.

+ Chứng chỉ IELTS (Academic) đạt từ 6.0 trở lên.

+ Chứng chỉ TOEFL iBT từ 72 điểm trở lên.

+ Chứng chỉ tiếng Nhật từ N3 trở lên: xét tuyển riêng đối với 02 chương trình Kế toán (mã xét tuyển ACT02) và Công nghệ thông tin (mã xét tuyển IT01) dành cho các thí sinh có nguyện vọng tham gia lớp học định hướng Nhật Bản của các chương trình đào tạo trên.

c) Nguyên tắc xét tuyển: căn cứ điểm xét tuyển, xếp từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Cách tính điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển = Điểm số quy đổi x 3 + Điểm ưu tiên

Trong đó:

– Điểm số quy đổi là điểm của chứng chỉ quốc tế tương ứng được quy đổi theo thang điểm 10, cụ thể: Điểm số quy đổi = Điểm chứng chỉ quốc tế/ Thang điểm tối đa của chứng chỉ x 10 (Thang điểm tối đa của SAT là 1600, IELTS là 9.0, TOEFL iBT là 120).

– Điểm số quy đổi với chứng chỉ tiếng Nhật là điểm của chứng chỉ ngoại ngữ tương ứng được quy đổi theo thang điểm 10, cụ thể như sau: Chứng chỉ N1: 10 điểm; Chứng chỉ N2: 9 điểm; Chứng chỉ N3: 8 điểm.

– Điểm ưu tiên: điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Dưới đây là Ngưỡng điểm đủ điều kiện trúng tuyển của Học viện Ngân hàng theo phương thức xét tuyển chứng chỉ quốc tế 2023

STT Mã xét tuyển Tên chương trình đào tạo Xét tuyển dựa trên Chứng chỉ quốc tế
1 BANK01   Ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) 21.6
2 BANK02   Ngân hàng 21.6
3 BANK03   Ngân hàng số * 21.6
4 BANK04   Tài chính – Ngân hàng Sunderland, Anh quốc (cấp song bằng) 20
5 BANK05   Ngân hàng và Tài chính quốc tế (ĐH Coventry, Anh quốc cấp bằng) 20
6 FIN01   Tài chính (Chương trình Chất lượng cao) 21.6
7 FIN02   Tài chính 21.6
8 FIN03   Công nghệ tài chính * 21.6
9 ACT01   Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) 21.6
10 ACT02   Kế toán 21.6
11 ACT03   Kế toán Sunderland, Anh quốc (Cấp song bằng) 20
12 BUS01   Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) 21.6
13 BUS02   Quản trị kinh doanh 21.6
14 BUS03   Quản trị du lịch * 21.6
15 BUS04   Quản trị kinh doanh CityU, Hoa Kỳ (Cấp song bằng) 20
16 BUS05   Marketing số (ĐH Coventry, Anh quốc cấp bằng) 20
17 IB01   Kinh doanh quốc tế 23.3
18 IB02   Logistics và quản lý chuỗi cung ứng * 23.3
19 IB03   Kinh doanh quốc tế (ĐH Coventry, Anh quốc cấp bằng) 20
20 FL01   Ngôn ngữ Anh 21.6
21 LAW01   Luật kinh tế 21.6
22 LAW02   Luật kinh tế 21.6
23 ECON01   Kinh tế 21.6
24 MIS01   Hệ thống thông tin quản lý 21.6
25 IT01   Công nghệ thông tin 21.6

Lợi thế khi xét tuyển vào Học viện Ngân hàng bằng chứng chỉ IELTS

Tăng cơ hội trúng tuyển: Phương thức xét tuyển này chiếm 15% tổng chỉ tiêu, thí sinh có chứng chỉ IELTS 6.0 trở lên có cơ hội được tuyển thẳng vào trường. Thí sinh có chứng chỉ IELTS với band điểm cao sẽ có cơ hội trúng tuyển cao hơn.

Giảm áp lực thi cử: Thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 4.0 trở lên không phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Ngoại ngữ.

Giảm áp lực thi cử

Cơ hội học tập và trao đổi quốc tế: Chứng chỉ IELTS giúp thí sinh có cơ hội tham gia các chương trình học tập, trao đổi quốc tế trong quá trình học tập tại trường.

Bài viết đã cung cấp cho bạn các thông tin về xét tuyển vào Học viện Ngân hàng bằng chứng chỉ IELTS. Việc sở hữu chứng chỉ IELTS sẽ mang lại rất nhiều lợi thế cho thí sinh trong quá trình tuyển sinh cũng như học tập tại đây. Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ về cách thức xét tuyển IELTS.

Nếu các bạn có mong muốn trở thành sinh viên của Học viện Ngân hàng, đừng chần chờ mà hãy bắt đầu ôn luyện ngay từ bây giờ để nắm bắt cơ hội nhé.

Đăng ký khóa học

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn

Hotline: 0972.952.083


  Về chúng tôi

  ANH NGỮ ENVIS SCHOOL

   CS1: Tầng 5 toà nhà Vân Nam số 26 đường Láng, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

   CS2: Tầng 3, số 41-42 chợ Săn, Thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội

  0972952083

  [email protected]

  Chính sách chung

  • Chính sách bảo mật
  • Chính sách riêng tư
  • Điều khoản sử dụng